6ος Διάπλους

  • Ανακατασκευή Στρατιωτικού Φυλακείου Ψαρών
  • Εξοπλισμός Λιμανιού Ψαρών με Pillars
  • Δωρεά Αθλητικού Εξοπλισμού & Παιχνίδια σε Νηπιαγωγείο-Δημοτικό Ψαρών
  • Διοργάνωση Συναυλίας Λυρικής Σκηνής – Βολισσός