4ος Διάπλους

  • Παιδική Χαρά Βαθύ-Μεγανήσι
  • Σάρωθρο Καθαριότητας Κάλαμος-Καστός
  • Εξοπλισμός Σχολείου Μεγανησίου-Καλάμου
  • Χρηματοδότηση Εκδρομής Σχολείου Καλάμου