3ος Διάπλους

  • Δωρεά Φαρμακευτικού Υλικού Ψαρών-Βολισσού
  • Εξοπλισμός Σχολείου & Ιατρείου Ψαρών
  • Εξοπλισμός Σχολείου & Ιατρείου Βολισσού