Δωρόθεος Σαμολαδάς


Ο Δωρόθεος Σαμολάδας είναι εταιρικός δικηγόρος, συνδιοικητικός εταίρος της ελληνικής δικηγορικής εταιρείας Σαραντίτης από το 2004. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στο εμπορικό δίκαιο στο University of Southampton. Κατατάσσεται ως συνιστάμενος Έλληνας επιχειρηματικός δικηγόρος, από όλους τους μεγάλους διεθνείς νομικούς καταλόγους (Chambers, Legal500, BestLawyers). Σύμφωνα με έρευνα του BestLawyers.com, επιλέχθηκε από τους συναδέλφους του ως δικηγόρος της χρονιάς 2013 για την Αθήνα στον τομέα των Συγχωνεύσεων & Εξαγορών. Κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου του, ο Δωρόθεος Σαμολαδάς ασχολείται εθελοντικάμε την AxionHellasως γενικός γραμματέας.