Αλίκη Δρακούλη


H Αλίκη Δρακούλη είναι απόφοιτος της Σχολής Μωραίτη. Σπούδασε αρχικά στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά και έπειτα στην Ιταλία και κατέχει ΜΒΑ από το Bocconi University. Εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση στον τομέα της Στρατηγικής Επικοινωνίας. Από το 2017, συμμετέχει ενεργά στις εθελοντικές δράσεις Axion Hellas.