Χρόνια Πολλά, Ελλάδα!

Σε γνωρίζω από την κόψη
του σπαθιού την τρομερή,
σε γνωρίζω από την όψη
που με βία μετράει τη γη.
 
Εις αυτήν, είν’ ξακουσμένο,
δεν νικιέσαι εσύ ποτέ·
όμως, όχι, δεν είν’ ξένο
και το πέλαγο για σε.
 
Το στοιχείον αυτό ξαπλώνει
κύματ’ άπειρα εις τη γη,
με τα οποία την περιζώνει,
κι είναι εικόνα σου λαμπρή.
 
Διονύσιος Σολωμός : Ύμνος εις την Ελευθερίαν
 
Στίχοι 485-495
 
Χρόνια Πολλά, Ελλάδα!