Δωρεές στη δράση της Ιθάκης 28-30 Οκτωβρίου 2021

Ενεργειακή Αναβάθμιση Λυκείου Ιθάκης με την προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας. Με τη δωρεά της Neptune Lines.

Δωρεά αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή στο κοινωνικό ιατρείο Δήμου Ιθάκης.

Δωρεά ακουστικών βαρυκοϊας από τη Galiotos EarCare αξίας 25.000€